URBPOP-prosjektet er etablert for å fremskaffe mer kunnskap om urbane måker i Norge. Gjennom fokus på fargemerkede individer vil vi fremskaffe data om overlevelse, helsetilstand, vandringer, bestandstilhørighet og individuelle strategier.

Prosjektet har en lang tidshorisont, og sesongen 2011 var den første. Hovedfokus i oppstartsfasen har vært på innfanging og fargemerking av en studiepopulasjon i fire norske byer: Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. I tillegg har en søkt etter viktige hekkeplasser for urbane og bynære måker.

Prosjektet sin rapport for 2011 er tilgjengelig her


Sist oppdatert: 12:25 13.01.2012 av contact@urbpop.no